Tình quê

Tình quê

Quê hương bắt đầu từ tình mẹ, tình cha
Với những điều khi ta cất bước đi xa
Nghe nỗi nhớ xốn xang cứa vào lòng như muối xát
Những ân tình không dễ gì phai lạt
Ánh sao hôm

Ánh sao hôm

Em về làm dân Phổ Thạnh
Mảnh đất anh hùng vừa bước ra khỏi chiến tranh.
Mấy túp lều tranh,
Mấy chiếc xuồng giành...

Hội đồng hương Sa Huỳnh

Là một tổ chức xã hội tự nguyện của các tập thể và cá nhân là người Sa Huỳnh (bao gồm địa giới xã Phổ thạnh và xã Phổ Châu) đang sinh sống, học tập và làm việc xa quê hương.

Office: 156 Nguyễn Văn Thủ, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

Mobile: 0989 183857

Email: thanhchi@sahuynh.net

Tài khoản nhận đóng góp

Tên tài khoản: Nguyễn Hữu Quang
Số tài khoản: 0461000456197
Ngân hàng: Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Sóng Thần.
SWIFT: BFTV VNVX 046